Cơ Sở Sản Xuất Băng Keo Hiệp Phát
English | 中文

Cơ Sở Sản Xuất Băng Keo Hiệp Phát

Cơ Sở Sản Xuất Băng Keo Hiệp Phát

Chào mừng đến với Cơ Sở Sản Xuất Băng Keo Hiệp Phát

  • Địa chỉ: 1472/1 Ba Tơ, P. 7, Q. 8, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại: 84-8-39817042, 39817086
  • Fax: 84-8-39813132
  • Email: happytape@hiepphat.com
  • Web: www.hiepphat.com
  • Người quản lý: Ông. Nguyễn Văn Hùng